Odhad tržní hodnoty nemovitosti

Tržní odhad nemovitosti pro vyřízení hypotéky Vám zpracuji v požadované kvalitě u běžných typů nemovitostí (rodinný dům, byt, pozemek) do pěti dnů od zajištění relevantních podkladů – níže uvádím soupis. U složitějších a větších nemovitostí běžně zpracuji odhad do sedmi kalendářních dnů. Následuje seznam institucí, se kterými spolupracuji.

Podklady a ceny

Napište mi e-mail nebo zavolejte, domluvíme se na konkrétních podkladech podle typu nemovitosti. Na začátku (před obhlídkou) postačí adresa nemovitosti. Dále prosím o:

  • aktuální výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví (Czechpoint, katastr nemovitostí, notáři, advokáti)
  • podklad o nabytí nemovitosti pokud je k dispozici (kupní smlouva, kolaudační rozhodnutí)
  • stručný přehled o provedených zásadních rekonstrukcích a roku výstavby
  • přehled užitných ploch a nájemného (pokud je nemovitost pronajata)
  • předchozí ocenění nemovitosti pokud je k dispozici
  • dostupnou stavební dokumentaci (dispoziční výkresy s užitnou plochou, technické zprávy)
  • rozpočet nákladů na výstavbu při financování budoucí stavby (přehled stavebních dílů bez DPH)

Cenu za mé služby Vám sdělím na základě typu nemovitosti – ihned po stručné identifikaci nemovitosti. Napište nebo zavolejte, jsem Vám plně k dispozici po většinu kalendářního týdne.

Kontaktujte mě